No Picture

Cromatin là gì?

May 29, 2017 admin 0

Cromatin là hệ thống điều tiết gen. Phân tử ADN có cấu tạo gồm hai chuỗi. Trong đó mỗi gốc của chuỗi này tương ứng […]