Các mối liên hệ liên quan đến già hóa

Già hóa là hậu quả của sự tạo thành các mối liên hệ phụ giữa các chuỗi phân tử riêng biệt, giữa các protein và các acid amin.
Qua nhiều công trình nghiên cứu, các tác giả đã đi đến kết luận: già hóa là hậu quả của sự tạo thành các mối liên hệ phụ giữa các chuỗi phân tử riêng biệt, giữa các protein và các acid amin. Sự “gắn bó” đó đưa đến làm xuất hiện các phức bộ kém hoạt hóa. Sự hút lẫn nhau giữa các nhóm điện tử khác dấu, các mối liên hệ hydro giữ vai trò đáng kể trong việc tạo thành “liên kết”. Các gốc tự do, acid pyruvic, citric và các acid khác, chì, đồng, sắt v.v. đều có khả năng “kết hợp”. Điều này chứng tỏ muốn làm “trẻ hóa” cơ thể cần phải phá huỷ các mối liên kết phụ. Hiện nay đang nghiên cứu các chất phá huỷ các mối liên kết này.
Trong phân tử protein có rất nhiều chất hoạt hóa cao. Trong số đó có các nhóm sunfuhydrin SH-SH. Khi bị oxy hóa chúng tạo thành các nhóm disufit S-S kém hoạt hóa hơn. Mối tương quan giữa các nhóm này được xác định bởi hoạt tính của rất nhiều protein, các men, các thụ quan, quá trình tiến triển của các phản ứng sinh lý. Có quan điểm cho rằng lúc già số lượng các nhóm sunfuhydrin giảm và tăng các nhóm disunphit. Sự thay đổi này liên quan với hoạt tính của rất nhiều men và các protein lúc già. B.I.Goldshtein cho thấy sự thay đổi số lượng các nhóm sunfuhydrin trong các protein không giống nhau. Tồn tại các nhóm sunfuhydrin kín: lúc già dự trữ các nhóm này giảm. Chính nó hạn chế khả năng phản ứng của protein, tế bào. Vì rất nhiều phản ứng trả lời của tế bào đối với các chất sinh lý hoạt hóa chỉ thực hiện được qua các nhóm sunfuhydrin.
Sinh học phân tử đang phát triển khá mạnh trong thời đại chúng ta. Một trong những thành quả lớn của thời đại chúng ta là việc khám phá ra cấu trúc ban đầu của phân tử protein. Người ta đã xác định được bản đồ cấu tạo của phân tử protein từ hàng trăm acid amin. Trong lĩnh vực sinh học phân tử sự già hóa là một giả thiết, luôn lôi cuốn mọi người về mặt logic và tính nghiêm túc, nhưng chưa được xác định bằng thực tiễn. Đó là giả thiết của “các lỗi lầm” vì nó gắn sự già hóa với việc tổng hợp các protein sai sót. Ở đây người ta muốn nói tới những sai sót của thông tin về cấu tạo protein trong bộ gen xuất hiện theo lứa tuổi. Những sai sót trong bộ gen rất nguy hiểm vì sẽ tạo thành các protein sai một cách thường xuyên. Nói cách khác, những thay đổi trong bộ máy di truyền dẫn đến thay đổi cấu trúc của protein.