Cơ chế thích nghi của tế bào

Là việc hệ thống hóa sinh tổng hợp protein thích ứng với điều kiện hoạt động của nó.
Việc tạo thành hemoglobin dạng này tăng lên khi đổi oxy. Hiện tượng này xuất hiện khi già. Rất có thể việc tạo thành hemoglobin thai nhi và lúc già khác nhau là do phản ứng giảm oxy mô. Trong bất kỳ trường hợp nào sự thay đổi như vậy cũng liên quan tới điều tiết bộ gen.
Các cơ chế thích nghi quan trọng nhất của tế bào là việc hệ thống hóa sinh tổng hợp protein thích ứng với điều kiện hoạt động của nó. Khi tế bào tăng cường hoạt động hệ thống sinh tổng hợp protein của nó cũng hoạt hóa. Ngược lại nếu chức năng của nó giảm, thì hoạt động của hệ thống sinh tổng hợp protein cũng giảm. Lúc già khả năng tiềm tàng của hệ thống giảm. Cảm ứng đi truyền có thể do cac hormon gây ra.  
Điều quan trọng là phải nhấn mạnh ở đây là khi có cảm ứng di truyền toàn bộ các khâu của sinh tổng hợp protein bị hoạt hóa như: gen – ARN – protein. Nhưng dần dần, mặc dù các chất cảm ứng vẫn tiếp tục được đưa vào cơ thể, việc tạo ra protein mất đi, hệ thống điều tiết gen bị suy kiệt. Ở động vật già sự suy kiệt xuất hiện sớm, điều này chứng tỏ sức bền của hệ thống điều tiết gen giảm. Tốc độ “suy kiệt” tổng hợp các protein khác nhau không giống nhau. Khả năng làm việc của các hệ thống mang tính sống còn, hệ thống protein làm nhiệm vụ bảo vệ thường bền hơn cả. Đó là các hệ thống oxy hóa microsom. Nếu ta đưa một chất cảm ứng cực mạnh một cách thường xuyên thì việc tổng hợp men ở động vật trưởng thành vẫn cao; còn ở động vật phản ứng sẽ nhanh chóng đạt cực đại và nhanh chóng xuất hiện sự suy kiệt. Chúng ta quan sát một vài ví dụ:
Các protein của máu được tổng hợp trong gan, khi chảy máu số lương protein này giảm, nhưng chúng được bù đắp bằng cách tổng hợp. Khi già tiềm năng của hệ thống này giảm, vì vậy việc phục hồi các protein sau khi mất máu ở động vật già xảy ra chậm hơn.
Chúng ta thường xuyên gặp trường hợp khi tim phải thực hiện một công việc khá nặng trong trạng thái bình thường hay bệnh lý. Sự quá tải về mặt cơ học đòi hỏi phải đảm bảo sự tương ứng của cấu trúc – chuyển hóa. Điều này thực hiện được bằng cách hoạt hóa bộ máy di truyền, tăng tổng hợp protein. Kết quả đưa đến tăng thế tích của tế bào, khối lượng tim, làm tim phì đại. Ta thấy rằng lúc già cơ chế thích nghi quan trọng bấc nhất này không làm việc đúng mức. Tổng hợp không được hoạt hóa đầy đủ, kích thước của tim tăng lên.