Mẹ bầu làm đẹp nhiều có thể ảnh hưởng đến thai nhi

say-thai-sinh-con-nhe-can-vi-dung-my-pham-my-pham-1-1463020276-width500height476

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Khi mang bầu thì việc làm đẹp càng phải chú ý nhiều hơn!

say-thai-sinh-con-nhe-can-vi-dung-my-pham-my-pham-1-1463020276-width500height476

say-thai-sinh-con-nhe-can-vi-dung-my-pham-my-pham-2-1463020336-width500height391

say-thai-sinh-con-nhe-can-vi-dung-my-pham-my-pham-3-1463020356-width500height458