Thay đổi trong điều tiết gen

Làm xuấy hiện thay đổi quá trình chuyển giao với những rối loạn tổng hợp các protein khác nhau.
Điều này có nghĩa gì? – Trước hết số lượng gen hoạt động giảm. Điều thứ hai – tại các phần có cromatin dày đặc việc vận chuyển men sửa chữa các ADN bị cản trở. Tiến trình “công việc sửa chữa” bị rối loạn. Kết quả các ADN tổn thương tích tụ lại. Theo quan điểm của nhiều người thì giả thuyết heterocromatin hóa là một khâu quan trọng trong cơ chế già hóa. Những thay đổi cromatin kiểu này chỉ có thể thấy ở những con chuột 24 tháng tuổi (mặc dù chúng cũng thuộc loại già). Một vấn đề được đặt ra – phải chăng những thay đổi cromatin nêu ra ở trên không phải là nguyên nhân, mà chỉ là hậu quả của lão hóa? Hoàn toàn không phải như vậy! Tỷ lệ cromatin không hoạt hóa không tăng ngay lập tức theo tuổi. Trước đó đã xảy ra một quá trình thay đổi lâu dài mối liên hệ giữa các protein và các gen riêng biệt. Vào thời điểm này chưa phát hiện được sự tăng heterocromatin trong nhân tế bào đáng kể. Như đã nói ở trên giữa các “hạt cườm” nuclessom có các vùng ADN liên kết. Lúc già việc tiếp xúc của các vùng này với các men cũng trở nên không thể thực hiện được.
Việc metyl hóa ADN (kết hợp với nhóm CH3) có ý nghĩa quan trọng trong điều tiết gen. Nó xảy ra ngay từ giai đoạn đếm (ghi nhận) thông tin ban đầu. Người ta cho rằng sự thay đổi mức độ metyl hóa theo tuổi chỉ liên quan tới các gen điều tiết, chứ không phải tới các gen cấu trúc.
Những thay đổi trong điều tiết gen sẽ làm xuấy hiện thay đổi quá trình chuyển giao với những rối loạn tổng hợp các protein khác nhau. Mối tương quan về mặt tổng hợp các dạng ARN khác nhau trong gan động vật đứng tuổi và động vật già thay đổi, Theo Streller B, trong các tế bào thần kinh của động vật già số lượng các dạng ARN thông tin giảm. Nhưng Kaler R lại cho thấy một số dạng ARN tăng lên. Dù thế nào đi nữa thì cả hai quan điểm đều xác minh sự thay đổi điều tiết bộ máy di truyền. Điều này thể hiện sự tổng hợp một số protein không thay đổi lúc già, số khác giảm đi, còn số thứ ba – tăng lên. Chúng ta đã biết protein được tạo thành từ chuỗi polypeptid. Sự tổng hợp từng protein có thể được mã hóa riêng biệt. Do các rối loạn điều tiết gen lúc già mà mối tương quan giữa các chuỗi polypeptid thay đổi. Hemoglobin của người đứng tuổi được cấu tạo bởi α và β – polypeptid(α2 và β2). Ở phôi người hemoglobin có cấu trúc không giống như vậy, nó gồm hai chuỗi α và γ (α2 và γ2). Đó là hemoglobin thai nhi, nó khác hemoglobin của người lớn rất nhiều và có nhiều khả năng gắn oxy rất lớn.