Thông tin về điều tiết gen

ARN thông tin được tổng hợp trong quá trình tiếp nối (tính toán) sẽ vào nguyên sinh chất, sau đó tới ribosom.
Tất cả các tế bào trong cơ thể đều bắt nguồn từ một tế bào – trứng đã thụ tinh. Vì vậy trong cơ thể phức tạp, tuy các tế bào rất đa dạng, song chúng đều chỉ có một bộ gen duy nhất là ADN với một tập hợp thông tin giống nhau. Phân chia làm xuất hiện một loại tế bào này hay tế bào khác, đặc điểm chức phận và cấu tạo sau này của chúng không phục thuộc vào nội dung thông tin trong ADN mà vào đặc điểm hiện thực hóa thông tin này, vào sự điều tiết gen. Nhà bác học Anh G. Gordon đã lấy nhân của tế bào niêm mạc ruột đưa vào trứng ếch chưa thụ tinh nhưng nhân đã mất khả năng hoạt động. Có nghĩa là phép nhân của tế bào khác loài. Từ các trứng này đã phát triển thành ấu trùng, sau đó thành các con ếch bình thường. Điều này chứng tỏ trong nhân của tế bào niêm mạc ruột có toàn bộ thông tin về sự phát triển của cơ thể. Việc du chuyển nhân vào một tế bào mới với các mối liên hệ điều tiết khác đã làm thay đổi tận gốc việc hiện thực hóa thông tin di truyền.
Đã có rất nhiều thông tin về điều tiết gen. ARN thông tin được tổng hợp trong quá trình tiếp nối (tính toán) sẽ vào nguyên sinh chất, sau đó tới ribosom. Tại đây, trên ma trận đã sao chép của một gen nhất định các acid amin sẽ tập hợp theo một thứ tự nhất định. Đó là các “viên gạch” đầu tiên của phân tử protein. Để tiến hành xây dựng cần phải có thêm ARN vận chuyển sẽ làm nhiệm vụ chuyển các acid amin vào ribosom. Nhà bác học người Bỉ – ông Brashe đã so sánh vai trò của ADN và ARN. Theo ông đó là kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng. Nhờ sự hợp tác tích cực giữa họ mà đã mọc lên ngôi nhà từ các đống gạch, đá, ngói v.v.
Trong một thời gian dài tồn tại một quan điểm độc nhất trong sinh học phân tử là thông tin di truyền chỉ truyền một chiều từ ADN – ARN – protein. Hơn 10 năm trước đây đã xuất hiện một phát minh về khả năng truyền ngược chiều. Đó là việc truyền thông tin từ ARN sang ADN. Nói cách khác, các gen nhất định được tổng hợp trên phân tử ARN. Theo V.V.Frolkis thì việc điều tiết bộ máy di truyền chưa được nghiên cứu đầy đủ. Cần phải có nhiều phát minh mới và rất có thể phải xét lại một số nhận định cũ. Tuy nhiên quan điểm cơ bản về điều tiết gen là cơ chế quan trọng nhất nhằm đảm bảo sự sống vẫn luôn luôn được khẳng định và bổ sung thêm những điều mới.