Vi tuần hoàn

Do tuổi tác cần phải chỉnh đốn lại mạng mao mạch một cách đáng kể. Trước và sau mao mạch, chính mao mạch có hiện tượng xơ hoá và thoái hoá do loạn dưỡng, có thể dẫn đến tắc tịt hoàn toàn lòng mạch. Vì thế dễ hiểu rằng, tại sao với sự tăng lên của lứa tuổi số lượng mao mạch còn chức năng trên một đơn vị diện tích bị giảm. Theo số liệu của một số tác giả, khi dùng kính soi mao mạch ở móng tay ngón thứ tư, trên 1mm thị trường trung bình có các mao mạch còn chức năng ở tuổi 18 đến 40, còn ở người 90 tuổi và cao hơn có tất cả. Về vấn đề này, những biến đổi ở chi dưới còn thể hiện rõ hơn. Thường phát hiện thấy sự phù nề mao mạch ngoại biên. Xuất hiện uốn cong các nhánh động mạch, đặc biệt là tĩnh mạch, các bó mao mạch: chúng bị kéo dài ra; sự giãn phình mạch thường hay gặp. Đặc biệt phát triển các mối tự nối giữa các mao mạch. Kích thước của các nhánh động mạch bị giảm, dạng các bó mạch bị cứng và mất trương lực chiếm ưu thế. Một số tác giả còn cho biết những biến đổi tương tự còn thấy ở kết mạc nhãn cầu. Có thể nói rằng, giảm mao mạch theo tuổi hầu như là đặc điểm tổng hợp quan sát thấy ở các cơ quan và hệ thống khác nhau: não bộ, cơ xương, gan, thành dạ dày, ruột, cơ tim. Sức chống đỡ của các mao mạch bị giảm theo tuổi. Việc giảm tính thẩm thấu của mao mạch, collagen-hoá các sợi, giảm đường kính lòng mạch, giảm hoạt tính thẩm bào càng đưa đến giảm cường độ trao đổi qua mao mạch. Những biến đổi xuất hiện từ phúa hệ mạch máu sẽ dẫn đến giảm về mặt huyết động tuần hoàn ngoại biên, tưới máu cho các cơ quan, tổ chức, có khả năng phát triển giảm oxy mô.
Phản xạ đối với hệ tim mạch và trạng thái của trung tâm huyết động
Những biến đổi theo tuổi của điều hoà thần kinh thể dịch sẽ dẫn đến – thứ nhất – biến đổi những khả năng thích nghi của hệ tim mạch lúc về già, các phản ứng của nó trong các tình huống khác nhau của cuộc sống có thể có khả năng tạo nên bệnh lý tuần hoàn; thứ hai – dẫn đến những biến đổi thứ phát về cấu trúc, chuyển hoá và chức năng trong tim và trong các mạch máu. Khi già các phản xạ có điều kiện và không điều kiện đối với hệ tim mạch bị thay đổi. Các phản xạ có điều kiện đối với hệ tim mạch ở người có tuổi và người già được củng cố chậm hơn và tắt dần. Để thấy rõ phản xạ có điều kiện đối với các mạch máu (trên cơ sở kích thích nhiệt) ở những người trẻ cần phải 3-4 kích thích liên tục, còn ở người già – phải 9-12 kích thích liên tục.